MENU & HIGHLIGHTS
none

MENS MENU

HAIR SPA

HAIR TREATMENT (SHORT)                                           350.00

HAIR SCALP TREATMENT (SHORT)                              500.00

HAIR TREATMENT (Shoulder to medium)                       500.00

HAIR SCALP TREATMENT (Shoulder to medium)          800.00