MENU & HIGHLIGHTS
none

WOMENS MENU

HAIR Cut & STYLE

S.D

HAIR CUT                                            2000.00

HAIR CUT(GIRL)                                 1200.00  

 

DESIGNER CUT

(Hair wash Complementary and compulsory)

 

HAIR CUT (LADIES)                               650.00

HAIR CUT (BABIES)                               450.00

HAIR CUT (FRENCH)                             150.00

HAIR CUT (TRIMMING/SPLITENDS)     550.00

SHAMPOO & HAIRSET                           450.00

HAIR WASH                                              200.00

HAIR SET                                                  350.00

HAIR SET (OUT & IN)                               700.00

HAIR EXTENSION                                    100.00/ PER PCS.